Firma ALFA HBLED

Nasza firma jest obecna na rynku od 2008 roku. Od samego początku prowadzimy bliską współpracę z kadrą naukową Politechniki Łódzkiej. Szereg przeprowadzonych badań oraz permanentne wsparcie ze strony wybitnych ekspertów w dziedzinie oświetlenia, umożliwiły nam wypracowanie najwyższej jakości produktu, spełniającego w 100% najbardziej rygorystyczne wymogi rynku. Ponadto, dzięki kooperacji z takimi instytucjami jak: Laboratorium badawcze oddział instytutu elektrotechniki w Gdańsku, Laboratorium badawcze i wzorcujące instytutu elektrotechniki w Warszawie, Centrum badań i certyfikacji w Katowicach, przeprowadzone zostały badania na kompatybilność elektromagnetyczną oraz badanie pełne na zgodność z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej, które potwierdziły spełnienie standardów dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nr 2004/108/WE oraz dyrektywy niskonapięciowej (LVD) nr 2206/95/WE. Ponadto, oprawy produkowane są bez użycia jakichkolwiek substancji szkodliwych dla życia i zdrowia wyszczególnionych w dyrektywie (RoHS) nr 2002/95/WE, takich jak rtęć, kadm, itd.

Proste w konstrukcji, niezawodne, o wysokiej wydajności świetlnej oraz wyjątkowo niskiej konsumpcji energii elektrycznej oprawy ALFA stały się obecnie bardziej korzystne i efektywne w porównaniu do tradycyjnych opraw sodowych. Uproszczona konstrukcja oraz produkcja opraw w Polsce poskutkowały obniżeniem ceny do poziomu konkurencyjnego z tradycyjnymi oprawami oświetleniowymi wykorzystującymi mniej efektywne źródła światła. W 2008 roku w Kaliszu, jako pierwsi w Europie zrealizowaliśmy przy użyciu naszych opraw HB LED projekt oświetlenia ulicznego, spełniając wszystkie wymogi norm oświetleniowych.

Rozwiązania techniczne zastosowane w naszych produktach są całkowicie myślą techniczną polskich inżynierów i naukowców. Najważniejsze podzespoły dostarcza renomowany koncern oświetleniowy Philips. Pozostałe stosowane komponenty są produkcji polskiej. W naszym kraju odbywa się także całkowity proces montażu opraw. Sprawność produktów udokumentowana certyfikatami uzyskanymi po ww. badaniach przeprowadzonych w polskich instytutach naukowo – badawczych potwierdza i uwiarygodnia zasadność udzielania na nasze produkty 10 letniej gwarancji bezawaryjnej pracy.

       

 

W szerokim portfolio naszych produktów, znajdują się lampy przystosowane do oświetlenia zewnętrznego, tj. oświetlenie ulic, dróg, placów czy też szeroko pojętych obiektów przemysłowych. Ponadto nasz oferta zawiera rozwiązania do oświetlenia wewnętrznego, np. tuneli czy hal produkcyjnych. Wszystkie nasze oprawy są praktycznie bezobsługowe i nie wymagają ponoszenia dodatkowych nakładów na konserwację. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.